Contacteer ons

AutoTaal.be en Autoliefhebbers.be

zijn  een volledig privaat opzet door autoLiefhebbers voor autoliefhebbers.
Wie zou willen meewerken, artikels of foto’s zou willen publiceren of wie ons zou wilen sponsoren, of publiciteit wil plaatsen op onze pagina’s kan vrijblijvend contact opnemen met ons redactieadres.

AuToTaal .be  Events Press & Services
Brugsestraat 34b6

B8020  OOSTKAMP

+32- (0)475870650
e-mail : redactie@autotaal.be

Redactie:
Hoofdredacteur en verantwoordelijk uitgever:
Alain Mervilde: alain@autotaal.be
Redactie secretariaat : Cecile D’hondt

Redacteurs:
Wilfried Geerts
Vincent Arpons
Marc Thone

Sieske D’hondt
Jan Wintein
Guy Baudot
Pauline Mervilde
Maxim Mervilde

Nick Rondelez

Stephen Sarre
Annelies Van Belleghem

WETTELIJKE BEPALINGEN
Onderstaande regeling is van toepassing op de website : www.autotaal.be Het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.
Aansprakelijkheid.
Autotaal.be, Alain Mervilde en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Autotaal.be, Alain Mervilde en zijn informatieaanbieders garanderen echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.
Autotaal.be, Alain Mervilde is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Autozine.be, Alain Mervilde gewaarschuwd werd voor zulke schade.
Het is mogelijk dat Autotaal.be, Alain Mervilde of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Autotaal.be, Alain Mervilde is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.
Privacy
Autotaal.be, Autoliefhebbers.be, Alain Mervilde verbindt zich ertoe om identiteitsgegevens van lezers die via deze webstek met hem contact nemen alleen voor eigen gebruik aan te wenden en niet met derden te delen.
Copyright – Auteursrechten
De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik op eender welke wijze van de inhoud van deze website is enkel toegestaan mits uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de uitgever. Deze regel geldt onverminderd indien de herkomst expliciet vermeld wordt via een link of vermelding.

Betreft:  Publiciteits en sponsor arrangementen  www.autotaal.be – www.autoliefhebbers.be

Geachte,

www.autotaal.be en www.autoliefhebbers.be opende zijn pagina’s voor het publiek op 15 maart 2007 en groeide  van dan af uit tot één van de populairste autoliefhebbers sites  van België. Het is dan ook een uitgelezen plaats om uw producten of activiteiten aan een ruim publiek bekend te maken.
Daarvoor  presenteren wij u graag de diverse mogelijkheden,  gaande van publiciteit website banners, links naar uw persoonlijke pagina’s, publi-reportages en of win-win samenwerkingsverbanden.
Binnenkort willen wij ook met evenement organisaties van start gaan.
Kortom diverse mogelijkheden voor diverse budgetten  die ook in de tijd kunnen gediversifieerd worden, van  één maand tot jaarlijks hernieuwbare overeenkomsten.
Graag houden wij ons ter beschikking voor bijkomende informatie, uitwerken van voorstellen of het organiseren van uw evenement, dit altijd met oog voor uw wensen en aangepast aan uw budget.
In bijgevoegde documentatie vind  u enkele van onze standaard voorstellen en aanbiedingen.
Het spreekt voor zich d at wij ook graag met u in overleg treden om de verschillende mogelijkheden met u te bespreken.

Hoogachtend,
Alain Mervilde

STANDAARD VOORSTELLEN:

Link  met logo (door U aan leveren):
Zal zichtbaar zijn op onze Hoofdpagina’s  AUTOTAAL  24u/24u en 7dagen op 7  met logo en op alle pagina’s van de site in het advertentieblok rechts van de pagina’s.
Prijs : 25.00 € per maand (exclusief BTW ) 3 maandelijkse facturatie door ons te verzorgen . Duur van de overeenkomst minimaal 12 maanden.

Voor   tijdelijke evenementen kunnen dergelijk links ook voor kortere duur op onze site worden geplaatst:
Voor de duur van 3 maand:  35.00 € per maand (exclusief BTW)
Voor de duur van 1 maand : 50.00 € ( exclusief BTW)

Text link  met eventueel logo (door U aan leveren):
Zal zichtbaar zijn op een specifieke rubriek pagina AUTOTAAL  24u/24u en 7dagen op 7  met  eventueel logo
Prijs : 20.00 € per maand (exclusief BTW ) 3 maandelijkse facturatie door ons te verzorgen . Duur van de overeenkomst minimaal 12 maanden.

Voor  tijdelijke evenementen kunnen dergelijk links ook voor kortere duur op onze site worden geplaatst:
Voor de duur van 3 maand:  30.00 € per maand (exclusief BTW)
Voor de duur van 1 maand : 50.00 € ( exclusief BTW)

Verder kunnen wij u ook diverse voorstellen uitwerken  bij speciale evenementen , wedstrijden of organisaties .
De redactie van www.Autotaal.be  kan ook zorgen voor publi- reportages  of persboodschappen aangepast aan uw product of organisatie te verschijnen in onze rubrieken op de website en /of te gebruiken in uw communicatie met de pers of het publiek.
De medewerkers van  www.Autotaal.be  hebben ook een gedegen ervaring in het organiseren van  autogerelateerde evenementen .  In overleg nemen wij dan ook graag de organisatie van uw evenement op ons, aangepast aan uw budget en mogelijkheden.
www.autotaal.be  kan ook uitpakken met eigen organisaties. Zo hebben wij momenteel al  een autorit voor liefhebbers in Damme  ook hiervoor kunnen diverse sponsorvoorstellen uitgewerkt worden.