LEZ Vlaanderen – Stand van zaken door het BEHVA

 

BEHVA wordt geregeld gecontacteerd met de vraag wanneer Vlaanderen nu eindelijk zijn regelgeving zal aanpassen. De hoogste tijd om u een laatste stand van zaken te bezorgen.

 

BEHVA is statutair een politiek neutrale vereniging. Dat wil echter niet zeggen dat wij de programma’s en/of acties van politieke partijen niet zouden mogen bespreken of bekritiseren als ze een weerslag hebben op de oldtimergemeenschap en onze leden.

Ter herinnering: tijdens de voorbereidende werken van het LEZ-decreet werd door BEHVA steeds de leeftijd van 30 jaar met vrije toegang naar voor geschoven, dit onder de vorige Vlaamse Regering met toenmalig Minister Schauvliege (CD&V) die bevoegd was voor milieu. De 30 jaar regel werd in eerste instantie dan ook aanvaard en op haar website, en deze van N-VA (coalitiepartner in de vorige Vlaamse Regering), aangekondigd. Maar tot onze grote verbazing werd deze leeftijd in het LEZ-uitvoeringsbesluit plotseling en zonder enig bijkomend overleg opgetrokken tot 40 jaar (en met eventuele betaling!).

Op basis van onze rechten inzake openbaarheid van bestuur hebben wij de afgelopen maanden ontdekt dat deze 40 jaar norm in totale anarchie en zonder enige redelijke juridische of wetenschappelijke basis tot stand is gekomen. In de voorbereidende werken en het advies van MORA is aanvankelijk immers enkel sprake van 25 en 30 jaar. Wij vermoeden dat verkeerde inspiratie gevonden werd in de fiscale ouderdomsgrens in Nederland en dat onvoldoende knowhow over het bestaan van O-platen, de Europese definitie van historische voertuigen en de bewezen onbestaande nadelige weerslag van oldtimers op de luchtkwaliteit (o.m. gelet op het verwaarloosbaar gebruik) daarbij ontbrak. De besprekingen in de interkabinettenwerkgroep werden ons niet meegedeeld (omdat daarvan zogezegd geen notulen bestaan).

 

Na het uitvoeringsbesluit stelde de Stad Antwerpen onmiddellijk een LEZ in. Het toenmalige stadsbestuur wilde zich onder impuls van N-VA immers profileren als “ groener dan groen”. In de (ijdel gebleken) hoop dat daar nog iets kon aan veranderd worden, overhandigden we een petitie met duizenden handtekeningen (waaronder deze van voormalig Eerste Minister Verhofstadt (Open VLD) en voormalig burgemeester Cools (SPA), beiden oldtimerliefhebbers) aan de toenmalige schepen voor milieu Ait Daout (N-VA).Haar reactie en vermoedelijk gebrek aan dossierkennis maakten ons echter onmiddellijk duidelijk dat we geen hoop moesten koesteren op een oldtimerliberalisering van het Antwerps LEZ-reglement.

Een recente poging van de nieuwe schepen van milieu Meeuws (SPA) om de problematiek in Antwerpen terug op de agenda te plaatsen werd deskundig afgeschoten door de meerderheid in het college met het argument dat dit maar op Vlaams niveau moest geregeld worden….

 

Inmiddels had ook het Brussels Gewest een LEZ ingesteld waar, dankzij ons lobbywerk en met de steun van Minister Smet (SPA), wel met onze eisen werd rekening gehouden en vrije toegang werd voorzien voor oldtimers, ouder dan 30 jaar onder O-plaat. Alle wetenschappelijke evaluatierapporten in Brussel hebben naderhand aangetoond dat deze regeling geen enkele nadelige weerslag heeft op de luchtkwaliteit. Ook met het legislatief LEZ-kader dat in Wallonië (nota bene met goedkeuring van PS en ECOLO!) wordt ingesteld kunnen wij best leven, al moeten de uitvoeringsbesluiten er nog opgesteld worden. Deze regeling vertrekt wel van een andere benadering maar zal ons het recreatief gebruik van historische voertuigen niet ontnemen.

 

In Vlaanderen gaven wij de hoop nochtans niet op. Opnieuw, dankzij ons lobbywerk en aan de vooravond van de vorige Vlaamse verkiezingen, verklaarden Open VLD en N-VA (deze laatste op de valreep en met de hete adem van Vlaams Belang en hun sociale mediacampagne voor oldtimers in haar nek) dat zij voorstander waren van een vrije toegang voor O-platen vanaf 30 jaar en dat hebben wij destijds ook aldus aan onze leden meegedeeld.

 

In het Vlaams Regeerakkoord werd een harmonisering van de LEZ-regels voor oldtimers in het vooruitzicht gesteld, want ondertussen had de Stad Gent het Antwerps reglement grotendeels gekopieerd, waartegen wij een annulatieberoep bij de Raad van State hebben ingesteld dat nog hangende is.

 

Zuhal Demir (N-VA) werd de nieuwe Vlaamse Minister van milieu (of omgeving) en met goede moed trokken wij (nadat wij pas na lang aandringen werden ontvangen) in het voorjaar van 2020 naar haar kabinet. De belofte bestond erin dat Zuhal Demir tegen september 2020 voorstellen zou doen in het kader van het Vlaams Regeerakkoord (en de gemaakte verkiezingsbeloften !).

 

Ondanks ons herhaald aandringen (ook bij Minister President Jambon – N-VA) zijn we nu een half jaar verder en werd er nog steeds niets ondernomen, noch voorgesteld. Corona en, tijdens de zomer het watertekort, werd ook geregeld als excuus naar voor geschoven.

 

Geduld is een schone deugd maar mag niet ontaarden in “ wachten op Godot “. In Brussel, Wallonië en onze buurlanden werden uitzonderingsregimes voor vrije oldtimertoegang tot LEZ aanvaard, maar Vlaanderen blijft nog steeds de zwarte vlek.

 

Wij beginnen ons stilaan af te vragen of deze Vlaamse regering überhaupt wel iets wil doen…

Inmiddels protesteert N-VA in Gent (waar deze partij dan weer in de oppositie zit) in haar ledenblad tegen de LEZ omdat “oldtimerliefhebbers hun passie niet meer kunnen beleven” (sic)…….

 

Met gespleten tong spreken en kiesbeloften niet houden is van alle tijden, maar het Vlaams LEZ-beleid maakt het voor de oldtimergemeenschap toch werkelijk al te bont: het is maar dat u het weet!

 

We blijven verder druk zetten en houden jullie verder op de hoogte.

 

Peeter Henning

CEO BEHVA

Ter herinnering :

 

 

Regelgeving LEZ Vlaanderen – Antwerpen klik hier – Gent klik hier

 

Regelgeving LEZ Brussel – klik hier

 

Regelgeving LEZ Wallonië – klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *