Naar periodieke keuring vanaf 1 januari 2020

Oldtimers ouder dan 30 jaar naar periodieke keuring vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari moeten de voertuigen die in Vlaanderen geregistreerd staan als oldtimer en ingeschreven zijn vóór 1 januari 1990 verplicht naar een periodieke technische keuring. Voertuigen met een leeftijd vanaf 25 tot 30 jaar moesten zich in 2019 al aandienen voor een keuring.

Verkeersveiligheid

De oldtimers worden gekeurd om de verkeersveiligheid van de voertuigen te verzekeren. Zoals bij een standaardkeuring worden onder andere de veiligheidsgordels, de staat van de banden, de remmen en de lichten gecontroleerd.

Verbouwingen aan de oldtimer die de verkeersveiligheid van het voertuig in het gedrang brengen, zijn niet toegestaan. Bij twijfel kan het keuringscentrum een dossier indienen bij de Vlaamse overheid om de verbouwing te beoordelen.

De nieuwe regels zijn een omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU. De Europese Unie streeft naar het bijna volledig verdwijnen van verkeersdoden en zwaargewonden tegen 2050. Daarom zetten de lidstaten uit de Unie in op meer veiligheid. Een voertuig in goede staat draagt daaraan bij.

Uiterlijke geldigheidsdatum

De uiterlijke geldigheidsdatum voor de keuring is afhankelijk van de referentiedatum. Dat is de dag en de maand van de eerste inverkeerstelling. Die datum is terug te vinden op het kentekenbewijs. Een voertuig kan vanaf twee maanden voor de uiterlijke datum aangeboden worden voor een periodieke keuring.

Bijvoorbeeld: een voertuig dat ingeschreven werd op 1 mei 1985, kan voorgereden worden vanaf 1 maart 2020. Na 1 mei 2020 wordt het voertuig te laat aangeboden.

De keuringscentra versturen oproepingskaarten als herinnering. De oproepingskaarten worden een paar weken voor de uiterlijke datum voor keuring verstuurd. De eerste kaarten voor de oldtimerkeuring voor voertuigen ouder dan 30 jaar worden verstuurd vanaf begin december.

Verplichting

Het keuringsbewijs is een verplicht boorddocument, ook voor oldtimers. Het niet ontvangen van een oproepingskaart is geen geldige reden om niet naar de keuring te gaan. De eigenaar draagt zelf de verantwoordelijkheid voor een tijdige keuring.

Het niet aanbieden van een voertuig heeft gevolgen voor de verzekering. Bij een ongeval kan de verzekeringsmaatschappij weigeren om de kosten te vergoeden. Bij een controle door de politie zal het ontbreken van het keuringsbewijs leiden tot een boete.

Voertuigen jonger dan 30 jaar die in 2019 niet zijn aangeboden voor een keuring, moeten in 2020 voorgereden worden om het voertuig alsnog in regel te stellen.

Tarieven

De tarieven voor de periodieke oldtimerkeuring zijn dezelfde als die voor de periodieke keuring van andere voertuigen. De kostprijs wordt bepaald door de testen die worden uitgevoerd.

Wanneer een voertuig te laat wordt aangeboden bij de keuring, zal een toeslag worden aangerekend.

Meer informatie over de tarieven.

Periodiciteit

Afhankelijk van de leeftijd moet een oldtimer jaarlijks, tweejaarlijks of vijfjaarlijks aan een keuring onderworpen worden:

  • Voertuigen met een leeftijd vanaf 25 tot 30 jaar moeten jaarlijks naar de keuring.
  • Voertuigen met een leeftijd vanaf 30 t.e.m. 50 jaar moeten tweejaarlijks naar de keuring.
  • Voertuigen met een leeftijd ouder dan 50 jaar moeten vijfjaarlijks naar de keuring.

Wat is een oldtimer?

Een voertuig valt onder de categorie oldtimer als het meer dan 25 jaar in het verkeer gesteld is en bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) ingeschreven is onder ‘O-plaat’ (oldtimerplaat). Een inverkeerstelling is niet hetzelfde als de ouderdom van een voertuig. De voertuigen met een O-nummerplaat mogen niet gebruikt worden voor commercieel en professioneel gebruik, woon-werkverkeer en schoolverkeer, bezoldigd vervoer en als werktuig of werkmiddel voor interventieopdrachten.

Klachten over de oldtimerkeuring

Bij klachten spreekt u in eerste instantie de verantwoordelijke van het keuringscentrum aan.

Lees meer over het indienen van een klacht over de keuring.

meer info via de website https://www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/auto-en-motor/oldtimers/