2017 rampjaar voor de Autoliefhebbers ?

In 2017 is de start van heel wat met nieuwe wetten. Zo is 70 km/u voortaan de norm op gewestwegen in Vlaanderen, en komt er een lage-emissiezone in Antwerpen. Trajectcontrole is het nieuwe “kokend water” om de wegen veiliger te maken – en vooral de staatskas te spijzen. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen vind u hier en we hebben het dan nog niet gehad over de Lage -emissiezone, het nieuwe gedrocht ontsproten uit het brein van het zoveelste genie die de klimaatopwarming gaat oplossen.

 

70kmu

De zeer gecontesteerde verandering is de verlaging van de toegelaten snelheid op een gewone wegen buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. Waar je kon doortrekken tot 90 km/u, is voortaan 70 km/u de algemene regel – zelfs op wegen met twee keer twee rijstroken zonder middenberm. Enkel waar er nog een specifiek bord ’90’ staat mag de rechtervoet gebruikt worden. Toch maar Wallonië als aantrekkelijkere bestemming ?

Vervolgens wordt er fors geïnvesteerd in  trajectcontroles. In de loop van 2018 moeten 240 nieuwe camera’s in Vlaanderen en 150 in Wallonië bijdragen aan een daling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. De plaatsen waar de meeste zware ongevallen gebeuren, zijn als eerste aan de beurt. Kanttekening, zou dat geld niet beter gebruikt worden om “zwarte vlekken” te verbeteren en veiliger te maken.

 

Lage-emissiezone

16265882_10210868821934113_6203325104488684210_n

 

Daarnaast voert Antwerpen vanaf 1 februari 2017 een LEZ in. In de Lage-emissiezone mogen enkel voertuigen die voldoen aan de Euro 3-norm en een roetfilter hebben (diesel) of aan de Euro 1-norm (benzine). Nummerplaatherkenning zal elke wagen controleren. Echter zijn er zoals steeds in de Belgische wetgeving achterpoortjes. Betaal een vergoeding van 20 euro per dag of 350 euro per jaar en je mag wel nog roetwolken uitstoten in Antwerpen-stad. Dus zijn wij met onze bijna klassieker niet meer welkom ’t stad” .Gent, Brussel  en andere steden zouden binnenkort volgen.

 

dit is wat ik een tijdje geleden publiceerde  in de Nieuwsblad lezersraad :

“Oudere auto’s verbieden in Antwerpen? Bullshit!”

Ik wil hier even aandacht vragen voor mensen zoals ik, die bewust met oudere auto’s of oldtimers rijden. Sinds enige tijd mogen wij Antwerpen niet meer in en binnenkort zullen nog andere steden volgen. Zogezegd beter voor het milieu. Bullshit !! Welk verschil kunnen enkele honderden oudere auto’s uitmaken in een stad waar vele tienduizenden auto’s en vrachtwagens dagelijks circuleren en fabrieksschouwen en gezinswoningen voor een veel grotere uitstoot van fijn stof zorgen? Bovendien is de ecologische voetafdruk van mijn voertuig (20 jaar jong) veel kleiner dan vele zogezegd milieuvriendelijke moderne voertuigen. Een nutteloze ingreep die vooral “de kleine man” treft!

 

 

Daarop volgende massaal reacties waarvan ik er hier een paar heb genoteerd:

 

Inderdaad, hoe langer je met een auto rijdt hoe kleiner de ecologische voetafdruk, recyclage en productie vervuilen veel meer als men denkt, en dat wordt nooit meegenomen in de milieu belasting van een auto, elektrische en hybride auto’s zijn op dat vlak het meest vervuilend. Men heeft destijds eens uitgerekend, een toyota prius hybride zou al meer vervuild hebben tijdens de productie als een gewone zou vervuilen tijdens de volledige levensduur, dus alles wat men ons op dit moment probeert te verkopen is zeer kortzichtig en hypocriet en enkel gebaseerd op de kapitalistische maatschappij die enkel op winst en groei is gebaseerd dit heeft totaal niets met milieu te maken.

 

Tis ook kolder… De gemeten data toont dat de fijnstof haarden in Belgie zich wel in de steden bevinden, maar niet al het fijnstof PM2,5 is afkomstig van uit een uitlaat… Leuk weetje…. een oudere diesel (conventionele atmosferische diesel) stoot veel minder PM2,5 uit dan moderne diesels. Het fijnsof PM2,5 betreft een nog schadelijker soort omdat dit stofdeeltjes betreft welke zo klein zijn dat de het afweer/zuiverings systeem van ons lichaam deze niet buiten kunnen houden/krijgen. Oudere wagens stoten meer PM10 uit. Dit is van het type dat je met een keer goed de neus te snoeten, in de zakdoek weg steekt in de achterzak.

 

Laat hen eerst een diploma autotechnieken halen, liefst nog op Bachelor of Master niveau! Dan leer je pas wat er gebeurt! Ik heb zo’n diploma op zak en zie een veel grotere vervuiling bij het aantal nieuwe wagens dan bij de weinige oldtimers. Wie kent de werking van een katalysator goed? Kom naar mij en laat ons discussiëren. Wat hier ook aangehaald is, de problematiek rond batterijen. De fabrikanten van een batterijen zijn uiterst vervuilend. Nee, niet voor de lucht nee! Maar voor de grond en het afvalwater dat in onze rivieren terecht komt! Batterijen hebben ook een beperkte levensduur. Een gewone batterij die stuk is ,is puur chemisch vergif! Wat als de batterijen van puur elektrische wagens het gaan begeven? Wat gaan ze met die gigantische, uiterst giftige troep doen als we allemaal elektrisch rijden? In ondergrondse bunkers opslaan zoals het vroegere veilige kernafval? Zij bemoeien zich met het verleden. Willen we eens de toekomst van puur elektrische wagens in kaart proberen te brengen en kijken wat hun reactie is? Dat de lucht properder is en de grond en het water binnen X aantal jaar volledig vervuild is? Maar nee, daar is niemand mee bezig!

 

Je weet toch dat een katalysator pas in werking treedt eens hij op bedrijfstemperatuur is. Ga eens kijken wat voor dikke bakken er ’s morgens en ’s avonds aan de schoolpoorten staan? Vrouwen die hun kind naar school brengen met een Range Rover of dergelijke wagens zijn haast ontelbaar. Die motoren komen nooit of zelden op bedrijfstemperatuur in de stad. Dat betekend dus dat de opgegeven waarden door de fabrikant, qua uitstoot, nooit behaald worden! Nee, in de praktijk liggen die waarden veel en veel hoger! De waarden die de fabrikant opgeeft voor een nieuwe wagen zijn de waarden van een splinternieuwe motor, die in een labo, in de meest gunstige omstandigheden en volledig op bedrijfstemperatuur worden gemeten en op papier gezet worden! Dat is verre van de praktijk hoor! Doe zelf de test! Koop een nieuwe auto met alle specificaties erbij en ga ermee op pad zoals je gewoon bent om te rijden. Het eerste wat je zelf al zal ondervinden is dat jouw nieuwe wagen meer verbruikt dan opgegeven in het boekje. Dan heb je ook nog het ecologische aspect van het start / stop systeem! Dat is het meest vervuilende systeem in een grote stad! Het starten van een wagen vergt extra brandstof dan stationair draaien. Akkoord, als je minuten lang stil staat is het beter om de motor uit te zetten. Hem dan stationair laten draaien is vervuilende en het verbruik ligt ook hoger! Dan spreek ik over een stilstaande file, bij een spoorweg, een brug die open staat en dergelijke meer! Maar in de stad ligt de situatie helemaal anders! Daar doe je niets anders dan even stoppen en weer vertrekken! Dus, bewijs mij eens dat een start / stop systeem in de stad ecologisch is!

 

We kregen ook volgend persbericht daaromtrent:

 

De BFOV wordt overspoeld met vragen betreffende de LEZ (LOW EMISSION ZONE) en begrijpt de ongerustheid van onze oldtimerliefhebbers. Na Antwerpen, zullen ook Gent, Mechelen, … en wie weet welke andere Vlaamse gemeente nog, een LEZ invoeren.

Dit brengt uiteraard het oldtimertijdperk in gevaar, niet alleen onze hobby maar ook de economie die onze hobby met zich meebrengt.

De BFOV ontvangt eerstdaags een advies van een advocatenkantoor en werkt aan een actieplan om de Vlaamse Regering ervan te overtuigen om de kaderwetgeving aan te passen waar er een duidelijke, uniforme en aanvaardbare oplossing wordt omschreven voor onze oldtimers.

Brussel zal vanaf 2018 ook een LEZ invoeren maar daar hebben we als federatie de enige juiste uitzondering bekomen namelijk voor alle oldtimers van meer dan 30 jaar oud zonder bijkomende belasting. Laten we hopen dat de Vlaamse Regering ons hierin zal volgen.

Voor de inwoners van Wallonië kunnen we melden dat er nog geen intenties zijn, maar waarschijnlijk zal het niet lang meer duren of de Waalse Regering zal volgen met een dergelijke kaderwetgeving.

We roepen alle oldtimerliefhebbers op om onze berichtgeving de komende weken goed op te volgen.

Wees ervan overtuigd dat we alles in het werk stellen om onze hobby naar de toekomst toe veilig te stellen.

Peeter Henning

CEO BFOV

der loopt ook een petitie:

https://www.petities24.com/neen_tegen_de_lage-emissiezones

 

Onlangs verscheen ook dit interview in HLN:

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-antwerpen/-als-het-moet-kelderen-we-hele-lez-a3076930/

 

Wij blijven het volgen…

 

Lage Emissie Zone Antwerpen

Nu wordt het menens!

De BFOV stelt stad Antwerpen en Vlaams Gewest in gebreke voor onwettelijkheid LEZ ivm oldtimers

Sedert 1 februari van dit jaar is de lage emissiezone gestart voor een deel van de stad Antwerpen. De gevolgen en de opgelegde critaria zijn nefast voor eigenaars van oude voertuigen. De impact van deze oldtimers op het milieu is volstrekt verwaarloosbaar en het gaat meestal niet om dieselwagens. In de LEZ Antwerpen bevinden zich amper 1000 van dergelijke oldtimers.

De Stad heeft ervoor gekozen om voertuigen tussen de 30 en de 40 jaar onvoorwaardelijk te verbieden, zonder uitzondering, ook voor haar eigen stadsbewoners. Concreet betekent dit dat de eigenaars dus met hun oude wagen hun garage dus niet meer mogen verlaten

De BFOV, die de belangen behartigt van de oldtimerliehebbers heeft meermaals getracht om, dmv verschillende onderhandelingen of het organiseren van een petitie, om een totale uitzondering te bekomen voor onze oldtimers vanaf 30 jaar oud. Meer nog, de BFOV is van mening dat de norm van 40 jaar geen enkele wettelijk verantwoorde basis heeft.

Noch de Stad Antwerpen, noch de Vlaamse regering, hadden oor naar de verschillende argumenten van onze federatie.

Hierdoor werd de BFOV verplicht de hulp in te roepen van een gerenomeerd advocatenkantoor om advies in te winnen inzake de juridische inslag en de stappen die kunnen worden ondernomen om stad en gewest te laten bijsturen.

Het bekomen advies is ons zeer gunstig gezind en wel om de volgende redenen :

1) Overschrijding van bevoegdheid: creatie van milieutechnische regels waarvan de gevolgen de LEZ overstijgen. Oldtimers worden in de LEZ “opgesloten”

2) Schending van gelijkheidsbeginsel: 40 jaar regel is zuiver arbitrair en heeft geen wettelijke basis. Euronorm werd pas ingesteld vanaf 1992.Bewijs van conformiteit voor deze datum is onmogelijk.

3) Ontbreken van MER (Milieu Effecten Rapport): mogelijke onwettelijkheid van gans het LEZ-systeem.

4) Verkapte onteigening van roerend goed: oldtimers verliezen recht op gebruik en genot als onderdelen van het eigendomsrecht.

Dit is slechts een beperkte opsomming!

Persconferentie

Om haar standpunten kracht bij te zetten en zo de nodige media-aandacht te bekomen, nodigde de BFOV de pers uit op vrijdag 3 maart 2017 om 14.00 uur, ter gelegenheid van de opening van het Antwerp Classic Salon.

Conclusie

De BFOV vraagt enkel respect voor het historisch automobielerfgoed, het eigendomsrecht en de eerbiediging van de wettelijke regels voor het inrichten van een LEZ.

De BFOV gaf de opdracht aan het advocatenkantoor om een aangetekende ingebrekestelling van Stad en Vlaams Gewest te sturen en ze zal indien nodig mogelijke procedures voor de rechtbank voeren.

De BFOV blijft het onderste uit de kan halen om onze doelstelling te bereiken, namelijk totale uitzondering voor oldtimers vanaf 30 jaar oud.

De BFOV rekent op uw steun en vertrouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Please Wait