DE LEZ Antwerpen,

Voor zij die toch nog naar Antwerpen zouden willen, kregen volgende info:

De Stad Antwerpen is begonnen met het uitschrijven van GAS-boetes voor de oldtimers. Je bent dus verwittigd dat je een GAS-boete riskeert van 125 EUR als je niet voldoet aan de voorwaarden of indien je geen dagpass aangekocht hebt. Bij herhaling van de overtreding kan deze boete oplopen tot 350 EUR.

We raden je dan ook ten stelligste aan om Antwerpen voorlopig te mijden met de oldtimer (ook tijdens evenementen die binnen de LEZ zouden georganiseerd worden), tenzij je voldoet aan de voorwaarden of een dagpass aangekocht hebt.

Mag mijn oldtimer binnen?

Een oldtimer komt in aanmerking voor een tijdelijke toelating tegen betaling. Omdat een oldtimer niet zo maar vervangen kan worden door een andere wagen, komen voertuigen ouder dan 40 jaar in aanmerking voor een verlaagd tarief. Het bedrag wordt bepaald door de voertuigcategorie en de duur van de toelating.

Oldtimers die jonger zijn dan 40 jaar, zijn niet toegelaten tot de lage-emissiezone. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen wagens met of zonder O-plaat. Het is de leeftijd van het voertuig dat bepaalt of het binnen mag of niet. Oude wagens die niet meer binnen mogen, kunnen tot 8 keer per 12 maanden gebruik maken van een LEZ-dagpass.

Welke bewijsstukken hebt je nodig om een toelating tegen verlaagd tarief aan te vragen?

Uw autopapieren, inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest (of Europees certificaat van overeenstemming)

Wanneer en hoe kan je een aanvraag indienen?

Je kan online een toelating aanvragen. De aanvraag kan ten laatste ingediend worden op de dag voor je met uw voertuig de LEZ inrijdt. Pas na betaling zal de aanvraag behandeld worden. Houd rekening met een gemiddelde administratieve verwerkingstijd van 10 dagen. Als je met je voertuig de LEZ binnenrijd zonder goedkeuring van uw aanvraag, dan doe je dit op eigen risico. Hebt je geen computer of heb je hulp nodig bij de aanvraag, dan kan je terecht bij de stadsloketten na afspraak.

Nuttige links

Algemene info LEZ Antwerpen : https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez

Tarieven – verlaagd tarief : https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez/tarieven/tarieven-personenvervoer

Aanvraag Dagpass : https://lez.antwerpen.be/dagpas?Taal=nl

LEZ – ANTWERPEN – ACTIE BFOV

Nu de eerste GAS-boetes uitgeschreven werden en er tot op heden nog geen voorruitgang geboekt werd in de onderhandelingen na onze actie van 03.03.2017, kunnen we aan de slag om stappen te ondernemen via de rechtbank. Dit is een procedure is die een tijdje kan aanslepen, want we moeten eerst via de politierechtbank gaan en desgevallend naar het Hof van Cassatie.

Belangrijk bericht :

We kunnen niet elke GAS-boete afzonderlijk verdedigen op kosten van de BFOV, gezien de hoge gerechtskosten dat dit met zich meebrengt. Wel zullen we één duidelijke GAS-boete uitkiezen om voor de rechtbank te brengen. Voor alle andere GAS-boetes, raden we je aan om onderstaande aandachtig te lezen.

Wat moet u doen indien u een boete ontvangen hebt?

Case 1

Uw voertuig is ingeschreven met een gewone nummerplaat: dan raden we je aan om de boete te betalen en naar de toekomst de richtlijnen te volgen.

Case 2

Uw voertuig is ouder dan 40 jaar en ingeschreven onder een O-plaat, of onder een gepersonaliseerde nummerplaat onder het oldtimerstatuut (rode sticker ‘OLD’) en je kocht geen Dagpass aan: dan raden we je aan om de boete te betalen. Bezorg ons wel een copie van de boete + copie inschrijvingsbewijs om ons dossier aan te vullen.

Case 3

Uw voertuig is tussen de 25 en 40 jaar oud en ingeschreven met een O-plaat, , of onder een gepersonaliseerde nummerplaat onder het oldtimerstatuut (rode sticker ‘OLD’): dan raden we je aan om ons een copie van de boete + copie inschrijvingsbewijs te bezorgen zodat we je in contact kunnen brengen met onze raadsman teneinde de volgende stappen te bespreken om de GAS-boete eventueel aan te vechten of te betalen. Voorrang zal daarbij gegeven worden aan diegenen die met hun voertuig in de LEZ gedomicilieerd en ingeschreven zijn omdat onze juridische argumentatie daarvoor het sterkst is.

Voor alle bijkomende inlichtingen, stuur email naar sec@bfov-fbva.be

De BFOV