EU moet streven naar 1 miljoen openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen tegen 2024, zeggen autofabrikanten, milieuactivisten en consumentengroepen

Autofabrikanten, milieu- en consumentengroeperingen roepen de EU op ambitieuze doelstellingen per land vast te stellen voor de invoering van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. In een gezamenlijke brief vragen de Europese federatie van autofabrikanten (ACEA), Transport & Environment (T&E) en de Europese consumentenorganisatie (BEUC) de EU-commissarissen voor klimaat, vervoer, industrie en energie om de herziening van de wet inzake alternatieve brandstoffeninfrastructuur dit jaar aan te grijpen om in 2024 1 miljoen openbare oplaadpunten in de hele EU verplicht te stellen, en 3 miljoen in 2029.

Autofabrikanten, milieu- en consumentengroeperingen roepen de EU op ambitieuze doelstellingen per land vast te stellen voor de invoering van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. In een gezamenlijke brief vragen de Europese federatie van autofabrikanten (ACEA), Transport & Environment (T&E) en de Europese consumentenorganisatie (BEUC) de EU-commissarissen voor klimaat, vervoer, industrie en energie om de herziening van de wet inzake alternatieve brandstoffeninfrastructuur dit jaar aan te grijpen om in 2024 1 miljoen openbare oplaadpunten in de hele EU verplicht te stellen, en 3 miljoen in 2029.

Het vastleggen van doelstellingen zal een sterk signaal geven aan de consumenten dat het aantal openbare oplaadpunten gelijke tred houdt met de snel stijgende verkoop van elektrische voertuigen in Europa, aldus de brief. Het zou daarnaast ook de automobielindustrie, maar ook netwerkbeheerders, beheerders van oplaadinfrastructuur en vervoersbedrijven de broodnodige zekerheid bieden. Het voorstel zou ook bijdragen tot het scheppen van een miljoen banen op het hele continent en de EU helpen haar klimaatdoelstellingen te halen.

William Todts, uitvoerend directeur van T&E, stelt: “Als we de opwarming van de aarde serieus willen aanpakken, moeten we snel elektrisch gaan rijden. Om de overgang te versnellen moeten we overal en gemakkelijk kunnen opladen, niet alleen in Noorwegen en Nederland maar in heel Europa. Streefcijfers voor het opladen van elektrische voertuigen per land zijn een geweldige manier om dat te bereiken en de Commissie moet ophouden met treuzelen op dit punt.”

Oliver Zipse, voorzitter van ACEA en CEO van BMW Group, stelt: “Europese autofabrikanten zijn de drijvende kracht achter de overgang naar e-mobiliteit en overtreffen elkaar letterlijk bij de lancering van nieuwe elektrische voertuigen. Maar het succes van deze enorme inspanning wordt ernstig bedreigd door de vertraagde installatie van oplaadinfrastructuur in de EU. De Commissie moet snel actie ondernemen en bindende doelstellingen vaststellen voor de uitbreiding van de oplaadinfrastructuur in de lidstaten. Anders komen zelfs de huidige doelstellingen inzake uitlaatgasreductie voor de bestrijding van de klimaatverandering in het gedrang. Naast openbare oplaadinfrastructuur moeten we ook meer aandacht besteden aan opladen op de werkplek en thuis.”

Monique Goyens, directeur-generaal bij BEUC, zei: “Het moet even gemakkelijk zijn om een elektrische auto op te laden als om een benzineauto te tanken. Voldoende – en handige – oplaadinfrastructuur is de snelweg naar consumentenvertrouwen en de overstap naar elektrische auto’s. Beleidsmakers moeten daarom praktische zaken aanpakken, zoals het verplicht weergeven van oplaadtarieven in prijs per kilowattuur en het toestaan van algemeen beschikbare betaalmethoden.”

De doelstellingen moeten aan elk land worden toegewezen op basis van een eenvoudige en eerlijke methode waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals het aantal beschikbare particuliere oplaadpunten, aldus nog de brief. Het aantal openbaar toegankelijke laadpalen moet toenemen naarmate er meer elektrische voertuigen op de weg komen, stelden de groepen ook voor. De EU moet ook inspelen op de groeiende behoeften van EV-bestuurders die geen of weinig toegang hebben tot privéoplaadpunten, alsook van elektrische taxi’s en ride-hailingdiensten, door streefcijfers vast te stellen voor snelle en ultrasnelle opladers in stedelijke gebieden. De wet moet ook een doelstelling bevatten van ongeveer 1 000 waterstofstations tegen 2029.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Please Wait