Ford Kuga PHEV: record elektrische actieradius

Kuga Plug-in Hybrid overtreft verwachtingen ivm elektrische actieradius
• Vier autojournalisten overschrijden officiële elektrische actieradius met meer dan 30 %
• Rijstijl en modusgebruik hebben een aanzienlijke invloed op de actieradius
– De nieuwe generatie Ford Kuga, die in 2020 werd gelanceerd, heeft zich herhaaldelijk onderscheiden, vooral met zijn motorenaanbod. Daarvan viel de Plug-in hybride versie op door zijn gebruiksgemak, bescheiden verbruik en reële elektrische actieradius. Gealarmeerd door de positieve commentaren betreffende dit laatste criterium, ontwikkelde Ford Belux een test over het aantal kilometers afgelegd op elektrische energie.

Naast een eco-run, waarbij de nadruk lag op de zuiver elektrische actieradius, werd besloten de mogelijkheden van de plug-in hybride motor te onderzoeken en het aantal kilometers te bepalen
dat met de Kuga Plug-in Hybrid kan worden afgelegd op basis van de elektrische energie die is opgeslagen in de batterij, maar ook op basis van de energie die wordt gerecupereerd tijdens het
remmen, het afremmen en het uitrollen.
De doorslaggevende test van Ford Belux gaf de aanzet tot het organiseren van een wedstrijd waaraan 4 leden van de gespecialiseerde pers deelnamen.

Methodologie
▪ De vier journalisten reden beurtelings met dezelfde Ford Kuga PHEV in dezelfde week, in vergelijkbare weersomstandigheden, met een geplande start rond 10 uur ’s ochtends.
▪ De gecombineerde route, identiek voor alle deelnemers, was 100 kilometer lang, van Brussel naar Lokeren en terug, via het centrum van Dendermonde.
▪ Elke journalist werd begeleid door een vertegenwoordiger van Ford, die erop toezag dat de route werd gerespecteerd en dat de rijstijl was aangepast aan de verkeersregels.
▪ De massa van de Kuga PHEV werd systematisch gelijkgetrokken met behulp van gewichten, waarbij rekening werd gehouden met de gewichten van de journalist en de passagier. De bandenspanning was ook identiek.
▪ Elke journalist kreeg maximaal 2,5 uur de tijd om de 100 kilometer van de vooraf bepaalde route af te leggen.
▪ De deelnemers waren vrij om de verschillende EV-rijmodi te gebruiken (Automatisch, EV nu, EV later). De “L-Modus”, die de energieterugwinning tijdens het remmen verhoogt, mocht
eveneens gebruikt worden.
▪ De journalist die tijdens het traject van 100 kilometer de meeste kilometers met de elektrische energie had afgelegd, werd tot winnaar uitgeroepen.

Resultaten
Deelnemer      Elektrische km    Duur     Gemiddelde  Voornamelijke EV Modes
Journalist A          77,8                   2u05    48 km/h                         EV Later
Journalist B         80,9                   2u28     40 km/h                        EV Later + mode L
Journalist C         83,4                   2u18      43 km/h                        EV Auto + mode L intensief
Journalist D         81,6                   2u13       45 km/h                       EV Auto, EV Later, mode L regelmatig

Alle vier de journalisten overschreden ruim de officiële elektrische actieradius van 56 km (WLTP), waarbij de vier deelnemers gemiddeld 80,9 km van de gereden 100 km elektrisch
aflegden.
Volgens de waarnemingen van de Ford-vertegenwoordigers die de vier journalisten tijdens de challenge vergezelden, was het recept voor een optimaal resultaat als volgt:

1. Soepel en anticiperend rijden, zachte acceleratie
2. EV Later modus voor de eerste paar kilometer
3. Automatische EV modus (Normal) waar mogelijk
4. Intensief gebruik van L modus

Aangezien geen enkele van de deelnemers alle vier de criteria 100 % heeft toegepast, is het resultaat van 83,4 km nog voor verbetering vatbaar.
Conclusie:
De Ford Kuga PHEV kan veel meer kilometers afleggen op elektrische energie alleen dan deofficieel aangekondigde 56 kilometer (WLTP).
Uit deze resultaten blijkt ook dat het meest brandstofefficiënte resultaat wordt bereikt door het hybride systeem zijn eigen energievoorziening te laten beheren.
Tenslotte toont het verschil van bijna zes kilometer, of ongeveer 15 % van de af te leggen afstand, tussen de minste en de beste resultaten eens te meer het belang aan van de
menselijke factor in het verbruik van een voertuig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Please Wait